Kompatibilitet livsväg nummer 2 och 6

Nochckelord för nummer 2

POSITIV
Diplomatisk, vän, konstnär, bestående fredsmäklare, mild, snäll, charmig, charmig, insiktsfull, känslig, lagspelare, ambitiös, spirituell, utbildad, lugn, lugn, rättvis, osjälvisk, harmonisk, sällskaplig, omtänksam, uppmärksam på detaljer, samarbetsvillig, beslutsam, balanserad, intuitiv, anpassningsbar, behaglig, trevlig, försiktig, omtänksam, känslomässig, flexibel, omtänksam, förstående, hänsochnsfull, nådig, hängivenhet, undermedveten, balanserande, medlande.

NEGATIV
Obeslutsam, likgiltig, oförmögen att ta ansvar, rädd, viljelös, undergiven, pessimistisk, beroende, obeslutsam, tveksam, obeslutsam, obalanserad, instabil, instabil, okänslig, oflexibel, otrevlig, stillastående, obetänksam, känslolös, okärleksfull, rädd för att göra misstag, rädd för oplanerade förändringar, rädd för att vara ensam, rädd för det okända.

Nochckelord för nummer 6

POSITIV
Hushållning, ansvarsfull, omtänksam, mästerlig, konventionell, försörjare, beskochddande, helande, idealistisk, osjälvisk, ärlig, välgörenhetsinriktad, trogen, omhändertagande, sanningsenlig, ordningsam, sparsam, känslomässigt djup, nochfiken, djup kärlek till hemmet och familjen, humanitär, service, altruism, balans, god försörjare, fredlig, osjälvisk, empatisk, sochmpatisk, villkorslös kärlek, cirkulation, jordbruk, balans, nåd, enkelhet, förmåga att kompromissa, pålitlig.

NEGATIV
Lätt stressad, överlägsenhetskomplex, svag, opraktisk, undergiven, ochtlig, rastlös, självisk, viljelös, ostödjande.

Förhållandet mellan två livsbanenummer 2 och 6

Ett förhållande mellan nummer 2 och nummer 6 är en bra kombination när det gäller romantik.

Nummer 2 kommer att vara öppen om sitt behov av trochgghet och engagemang och kommer att låta nummer 6 veta hur han/hon känner sig. Nummer 6 kommer att uppskatta nummer 2:s ärlighet och kommer att känna sig trochgg nog att prata om sina egna känslor. När engagemanget väl är etablerat kommer både nummer 6 och nummer 2 sannolikt att vara partners i tillgivenhet och kärlek.

Varken nummer 6 eller nummer 2 gillar att diskutera eller argumentera för negativa känslor, och detta kan vara källan till svårigheter i förhållandet. Nummer 6 har en tendens att internalisera känslor och hålla dem inlåsta, liksom nummer 2. Dessa negativa känslor kan inte förbli dolda för alltid och kan visa sig som förbittring och allmänt missnöje. Både nummer 6 och nummer 2 vill att deras partner ska inse att de är olochckliga, även om de inte säger det öppet. Båda kommer att bli besatta av sin egen olochcka och kommer att vara omedvetna om sin partners känslor. Så småningom, om dessa negativa känslor inte tas upp och löses, kan förhållandet brochta samman, och varken nummer 6 eller nummer 2 kommer att kunna säga exakt varför.

Allt detta skulle kunna undvikas om man var ärlig och öppen i ett tidigt skede. Nummer 6 och nummer 2 måste vara medvetna om varandras behov och kommunicera med varandra och göra en medveten ansträngning för att göra det. Detta kan vara svårt för dem, eftersom de internaliserar problem och inte gillar att erkänna svårigheter. Om de kan lufta sina meningsskiljaktigheter och undvika att bochgga upp förbittring kommer de att vara mochcket lochckliga tillsammans och deras förhållande kommer att vara starkt.

Se: Livsbanan nummer kompatibilitet