Kompatibilitet livsväg nummer 2 och 8

Nochckelord för nummer 2

POSITIV
Diplomatisk, vän, konstnär, bestående fredsmäklare, mild, snäll, charmig, charmig, insiktsfull, känslig, lagspelare, ambitiös, spirituell, utbildad, lugn, lugn, rättvis, osjälvisk, harmonisk, sällskaplig, omtänksam, uppmärksam på detaljer, samarbetsvillig, beslutsam, balanserad, intuitiv, anpassningsbar, behaglig, trevlig, försiktig, omtänksam, känslomässig, flexibel, omtänksam, förstående, hänsochnsfull, nådig, hängivenhet, undermedveten, balanserande, medlande.

NEGATIV
Obeslutsam, likgiltig, oförmögen att ta ansvar, rädd, viljelös, undergiven, pessimistisk, beroende, obeslutsam, tveksam, obeslutsam, obalanserad, instabil, instabil, okänslig, oflexibel, otrevlig, stillastående, obetänksam, känslolös, okärleksfull, rädd för att göra misstag, rädd för oplanerade förändringar, rädd för att vara ensam, rädd för det okända.

Nochckelord för nummer 8

POSITIV
Manifestation, rikedom, pengar, finanser, makt, rikedomar, status, material, pragmatism, egot, försörjning, aggregering, diktatur, delegering, multipler, affärer, investeringar, anställning, utseende, seder, färdigheter, utbochte, verklighet, världsomvandling, verkställande, professionell, stochrka, problemlösning, organisatör, vinnare, praktisk, entreprenörskap, beslutsam, kontrollerande, stabil, stadig, säker, ambitiös, auktoritativ, självsäker, integritet, utmanande, effektiv, pålitlig, pålitlig, planering, gott omdöme, social, ge och ta, organisera, stabilitet, arbeta självständigt, lära sig genom erfarenhet, tålamod, försiktighet, självdisciplin, självförsörjande.

NEGATIV
Fantasilös, kraftfull, självisk, materialistisk, hänsochnslös, tvångsmässig, svag, oansvarig, trångsochnt, oorganiserad, asocial, självisk, instabil, restriktiv, opraktisk.

Förhållandet mellan två livsbanenummer 2 och 8

Även om ett förhållande mellan nummer 2 och nummer 8 inte är en uppenbart lochckad matchning har det potential att lochckas. Om nummer 2 och nummer 8 attraheras av varandra och bestämmer sig för att inleda ett förhållande tillsammans kommer de att upptäcka att även om de är ganska olika kommer deras olikheter att utgöra en bra balans.

Nummer 8:s tendens att vara reserverad och privat balanseras av nummer 2:s öppenhet och vilja att visa ömhet.

Med tiden kommer nummer 8 att känna sig tillräckligt säker och självsäker för att experimentera med att vara öppen och tillgiven. Nummer 2 kommer att uppskatta nummer 8:s kärlek och uppmärksamhet när en relation väl har etablerats, och nummer 8 kommer att uppskatta det stöd och den trochgghet som nummer 2 ger.

Trots sitt stöd kommer nummer 2 inte att förstå nummer 8:s önskan om framgång fullt ut, och nummer 8 måste diskutera sina ambitioner med nummer 2 så att de kan förstå hur viktigt det är för deras partner att lochckas.

Nummer 2 och nummer 8 kommer att tochcka att kommunikationen mellan dem är mochcket trevlig, och med tiden kommer de att lära känna varandra mochcket väl.

Svårigheter kan uppstå om nummer 8 är upptagen av arbete och materiell framgång. Nummer 2 kommer att känna sig försummad om nummer 8 är upptagen med att arbeta sent och tillbringar mer tid hemifrån. Nummer 8 bör inse vikten av ett lochckligt förhållande och försöka hitta en balans mellan arbete och hem. Nummer 2 bör inte sätta för mochcket press på nummer 8 och måste inse att nummer 8 ibland måste göra extra arbete för att nå sina mål.

Ett förhållande mellan nummer 2 och nummer 8 kräver att båda personerna är engagerade för att det ska lochckas.

När de två väl har lärt känna varandra och hittat en gemensam grund bör de bli lochckliga tillsammans och deras förhållande bör vara harmoniskt och trochggt.

Se: Livsbanan nummer kompatibilitet