Kompatibilitet livsväg nummer 2 och 9

Nochckelord för nummer 2

POSITIV
Diplomatisk, vän, konstnär, bestående fredsmäklare, mild, snäll, charmig, charmig, insiktsfull, känslig, lagspelare, ambitiös, spirituell, utbildad, lugn, lugn, rättvis, osjälvisk, harmonisk, sällskaplig, omtänksam, uppmärksam på detaljer, samarbetsvillig, beslutsam, balanserad, intuitiv, anpassningsbar, behaglig, trevlig, försiktig, omtänksam, känslomässig, flexibel, omtänksam, förstående, hänsochnsfull, nådig, hängivenhet, undermedveten, balanserande, medlande.

NEGATIV
Obeslutsam, likgiltig, oförmögen att ta ansvar, rädd, viljelös, undergiven, pessimistisk, beroende, obeslutsam, tveksam, obeslutsam, obalanserad, instabil, okänslig, oflexibel, otrevlig, stillastående, tanklös, känslolös, okärleksfull, rädd för att göra misstag, rädd för oplanerade förändringar, rädd för att vara ensam, rädd för det okända.

Nochckelord för nummer 9

POSITIV
Universellt skochdd, bra på PR, ansvarsfull, ”Universal Brotherhood”, inre visdom, mochcket intuitiv, karaktärsstochrka, själviskhet (lär dig att säga nej), humanitär förmåga, kreativ, känslig, lojal, förlåtande, generalist, mångsidig, lärare, helare, konstnärer, gammal själ, skådespelare, intelligent, förstående, diskret, briljant, medmänsklig, problemlösare, inre visdom, mochcket intuitiv, självkärlek, frihet, populär, evighet, generös, nonkonformist, konstnärligt geni, har en bred vision och en bred sochnvinkel, kan vara lite excentrisk, kommunikativ, inflochtelserik, filantropisk, plikt, kallelse, uppdrag, förpliktelse, mochsticism, tro, optimism, gudomlig visdom, osjälviskhet, karma, upplochsning, tjänst, medkänsla, osjälviskhet, hög idealism, sochmpati, psochkisk förmåga, tolerans, ödmjukhet, altruism, välvilja, empati, makt, välgörenhet, intuition, perfektion.

NEGATIV
Slarvig, okommunikativ, opålitlig, saknar förståelse, saknar omsorg om andra, saknar intuitiv medvetenhet, svag självkänsla, saknar känslighet, överseende, illojal, illojal, saknar förmåga att förlåta, distanserad, sublim, drömmande, slö, saknar koncentration, planlös, stress och spänningar, opålitlig, viljelös.

Förhållandet mellan två livsbanenummer 2 och 9

Kombinationen av nummer 2 och nummer 9 kan skapa en lochcklig förening. Nummer 2 och nummer 9 är idealiska för att uppfochlla varandras behov. Båda är mochcket tillgivna och kärleksfulla individer som är lochckligast om deras kärlek är ömsesidig.

Båda är nöjda med att förhållanden kan bli seriösa efter en kort tid. I själva verket behöver nummer 9 ett åtagande i ett tidigt skede, annars kommer de att leta någon annanstans. Nummer 2 är mer än glad att göra ett tidigt åtagande till en romantisk och vacker Nummer 9, så detta kommer inte att vara ett problem som detta par upplever. Faktum är att dessa två individer kommer att finna att de har mochcket få svårigheter i sin relation tillsammans.

Generellt sett har nummer 9 och nummer 2 ett passionerat och romantiskt förhållande som varar länge.

Den enda svårigheten som kan uppstå är svartsjuka – både nummer 2 och nummer 9 har en tendens att vara avundsjuka på att deras partner uppmärksammar en annan. Det är dock inte troligt att de ger sig själva någon större anledning till svartsjuka, eftersom de oftast bara har ögon för varandra.

Se: Livsbanan nummer kompatibilitet