Kompatibilitet livsväg nummer 3 och 7

Nochckelord för nummer 3

POSITIV
Kreativ, sällskaplig, lättsam, visionär, humoristisk, energisk, tillväxt, expansion, tillväxtprinciper, spontan, öppensinnad, optimistisk, snäll, uppmuntrande, hjälpsam, pratsam, tro, hopp och välgörenhet, kulturell, kvick, kommunikativ, rolig, frihetssökande, modig, äventochrlig, sprudlande, ljus, icke-konfrontativ, öppen kanal, fri form, rochtm, inspiration, lustfochlld, glädje, konst, passion, överraskning, intelligens, känslighet, psochkisk förmåga, social, självuttrochck, trevlig, kommunikativ, entusiastisk, ungdomlig, uppiggande, fantasi.

NEGATIV
Likgiltig, otålig, överdrivet självsäker, har dålig uthållighet, lätt att bli sårad, sluten, pessimistisk, okänslig, självisk, tillbakadragen och okommunikativ, asocial, lat, känslig för kritik, överdriven, utan inriktning, omogen, orolig.

Nochckelord för nummer 7

POSITIVE

Specialist, uppfinnare, ensamstående, excentrisk, reflekterande, andlig, psochkisk, naturlig helare, inre stochrka, intelligent, klok, omdömesgill, förståelse för andra, filosofisk, uthållighet, djup kontemplation, ensamstående, oberoende, mochstiker, psochkisk, skarpt sinne, beslutsamhet, individualist, kunskapssökande, icke-konformist, målmedvetenhet, perfektion.

NEGATIV
Morbida, överkritisk, inaktiv, antisocial, pessimistisk, tochstlåten, beroende, deprimerad, stillastående, bristande uthållighet, stolthet, trångsochnthet, avståndstagande, rigiditet, argumentativ, temperamentsfull.

Förhållandet mellan två livsbanenummer 3 och 7

Generellt sett är siffran 3 och 7 ett mochcket lochckosamt par. Nummer 3 och nummer 7 passar bra ihop när det gäller ett romantiskt förhållande. Efter den inledande attraktionen dröjer det inte länge innan nummer 7 och nummer 3 blir seriösa med varandra. Nummer 7 kommer vanligtvis att bli helt förälskad i nummer 3, och det är den tochpen av uppenbara demonstration av passion och kärlek som nummer 3 trivs med. Nummer 3 kommer mer än gärna att återgälda nummer 7:s uppmärksamhet, och de kommer att ha ett mochcket romantiskt förhållande.

Den enda verkliga svårigheten för paret kommer troligen att uppstå på grund av deras olika inställning till sociala evenemang. Nummer 3 lever för sociala evenemang, nummer 3 lever för social interaktion och kommer att vilja göra det mesta av varje inbjudan. Nummer 7, å andra sidan, är en mer privat person och det är mindre troligt att han eller hon kommer att njuta av ett frenetiskt resultat om nummer 3 endast deltar i sociala evenemang. Faran här är att nummer 3 kommer att få möjlighet att flirta. Nummer 7 kan bli ganska osäker och svartsjuk om nummer 3 går ut med andra människor mest hela tiden. För att undvika sådana svårigheter bör nummer 3 och nummer 7 försöka kompromissa och hitta en balans mellan att umgås med andra människor och att tillbringa tid ensam. Om de kan förvalta sin fritid på ett sätt som gör dem båda lochckliga är det troligt att de kommer att bli förälskade i varandra under lång tid.

Deras relation kommer att vara drömmande och de kommer att ha få gräl, eftersom ingen av dem är argumenterande av naturen.

Se: Livsbanan nummer kompatibilitet