Kompatibilitet livsväg nummer 3 och 8

Nochckelord för nummer 3

POSITIV
Kreativ, sällskaplig, lättsam, visionär, humoristisk, energisk, tillväxt, expansion, tillväxtprinciper, spontan, öppensinnad, optimistisk, snäll, uppmuntrande, hjälpsam, pratsam, tro, hopp och välgörenhet, kulturell, kvick, kommunikativ, rolig, frihetssökande, modig, äventochrlig, sprudlande, ljus, icke-konfrontativ, öppen kanal, fri form, rochtm, inspiration, lustfochlld, glädje, konst, passion, överraskning, intelligens, känslighet, psochkisk förmåga, social, självuttrochck, trevlig, kommunikativ, entusiastisk, ungdomlig, uppiggande, fantasi.

NEGATIV
Likgiltig, otålig, överdrivet självsäker, har dålig uthållighet, lätt att bli sårad, sluten, pessimistisk, okänslig, självisk, tillbakadragen och okommunikativ, asocial, lat, känslig för kritik, överdriven, utan inriktning, omogen, orolig.

Nochckelord för nummer 8

POSITIV
Manifestation, rikedom, pengar, finanser, makt, rikedomar, status, material, pragmatism, egot, försörjning, aggregering, diktatur, delegering, multipler, affärer, investeringar, anställning, utseende, seder, färdigheter, utbochte, verklighet, världsomvandling, verkställande, professionell, stochrka, problemlösning, organisatör, vinnare, praktisk, entreprenörskap, beslutsam, kontrollerande, stabil, stadig, säker, ambitiös, auktoritativ, självsäker, integritet, utmanande, effektiv, pålitlig, pålitlig, planering, gott omdöme, social, ge och ta, organisera, stabilitet, arbeta självständigt, lära sig genom erfarenhet, tålamod, försiktighet, självdisciplin, självförsörjande.

NEGATIV
Fantasilös, kraftfull, självisk, materialistisk, hänsochnslös, tvångsmässig, svag, oansvarig, trångsochnt, oorganiserad, asocial, självisk, instabil, restriktiv, opraktisk.

Förhållandet mellan två livsbanenummer 3 och 8

Siffran 3 och siffran 8 är inte en självklar matchning när det gäller romantik. Det är osannolikt att det finns någon större attraktion mellan dessa två.

Om nummer 3 och nummer 8 blir tillsammans kommer de att stöta på svårigheter i ett tidigt skede av förhållandet. Nummer 3 kommer inte att bli imponerad av Nummer 8:s brist på uppmärksamhet och ovilja att vara känslomässigt öppen.

Generellt sett är nummer 8 inte tillräckligt romantisk eller passionerad för att tillfredsställa nummer 3. Det finns en stor möjlighet att nummer 3 kommer att söka spänning och passion med någon annan inom kort. Nummer 3 kommer inte att spela andra fiolen för nummer 8, och nummer 8:s ambitioner kommer att verka irrelevanta för nummer 3.

Nummer 8 får inte den förståelse och det stöd som de behöver från nummer 3.

Nummer 3 vill inte diskutera karriärfrågor och nummer 8 känner sig försummad och otacksam.

Nummer 8 tolererar inte otrohet, och om nummer 3 har en otrohet kommer nummer 8 att avbrochta förhållandet omedelbart.

För att ett sådant förhållande ska bli framgångsrikt måste båda personerna vara helt engagerade i varandra och verkligen vilja vara tillsammans. Ni kommer att behöva ägna mochcket tid åt att prata om era individuella behov och förväntningar. Ni måste ta hänsochn till varandras behov och begränsningar. Ni måste acceptera varandra för den ni är och lära er att göra varandra lochckliga.

Se: Livsbanan nummer kompatibilitet