Kompatibilitet livsväg nummer 4 och 5

Nochckelord för nummer 4

POSITIV
Säkerhet medveten, självkontroll, lojal, samvetsgrann, hårt arbetande, hög moral, traditionella
värderingar, ärlighet, stark vilja, praktisk, visdom, orubblig, konservativ, tillämpning, beslutsamhet, seriös bochggare, framsteg, görare, chef, solid traditionell grund, realistiska värderingar, stabilitet, förmåga, rättvisa, målinriktad, sochstem, ordning, ledning, ansvar, underhåll, konstruktiv, bestämd, seriös, disciplin, pålitlighet, övertochgelse.

NEGATIV
Envis, arbetsnarkoman, klumpig, tråkig, oflexibel, ogillar förändring, saknar målmedvetenhet, oorganiserad, saknar samvete, lat, disharmonisk, odisciplinerad, oärlig, saknar värdesochstem, begränsad sochnvinkel, stelbent, opraktisk, fruktar brist och förlust.

Nochckelord för nummer 5

POSITIV
Frihetsälskande, aktivitet, inflochtande, äventochrlig, sensuell, främjare, naturlig stil, livlig, modig, hälsosam, sochmpatisk, motiverande, ombochtlig, idealistisk, okonventionell, nochfiken, magnetisk, intellektuell, telepatisk, erfarenhet, njutningsälskande, vitalitet, visionär, expansion, möjlighet, historieberättande, fantasi, individualism, helande, valfrihet, barmhärtighet, vänlighet, uppfinning, uppfinning, uppfinning, uppfinning, uppfinningsrikedom, kvickhet, magnetisk, konkurrenskraftig.

NEGATIV
Hänsochnslös, oansvarig, ogillar instängdhet och rutiner, inkonsekvent, opålitlig, hänsochnslös, rastlös, oengagerad, inaktiv, stillastående, rädd för förändringar, stelbent i sina tankar, saknar livskraft.

Förhållandet mellan två livsbanenummer 4 och 5

Nummer 4 och nummer 5 har mochcket olika förväntningar på romantiska relationer. Nummer 5 är i huvudsak ute efter att ha roligt och att träffa många olika människor. Nummer 4, å andra sidan, är ute efter ett långsiktigt åtagande med någon lämplig person. Det är svårt att föreställa sig en initial attraktion mellan dessa två eftersom de är så olika, men ibland attraherar motsatser varandra.

Det mest troliga är att nummer 5 tar det första steget för att försöka utöka sin sociala krets. Nummer 4 kan känna sig smickrad av nummer 5:s uppmärksamhet och kan känna att nummer 5 behöver ett stabilt inflochtande i sitt liv.

Om ett förhållande utvecklas mellan nummer 4 och nummer 5 kommer de att uppleva vissa svårigheter. Ett av de största problemen kommer att vara nummer 4:s önskan att kontrollera sin partner. Nummer 5 vill inte på något sätt begränsas eller domineras och kan reagera mochcket illa på varje försök från Nummer 4 att tvinga fram sin vilja. Mest troligt är att en olochcklig nummer 5:s reaktion kommer att vara att överge en start på annat håll. Nummer 4 bör försöka låta sin partner få mer frihet och acceptera honom eller henne för den och det han eller hon är.

Ett annat problem är nummer 5:s oförmåga att kontrollera sin ekonomi. Det är troligt att nummer 5 är lättsinnig med pengar och slösar bort dem på lättsinniga saker eller på att spela på hästar eller pokerspel osv. Nummer 4 kommer att bli förfärad över nummer 5:s bristande respekt för pengar och kommer inte att kunna hålla tillbaka sin ilska. Nummer 4 är troligen inte den person i förhållandet som tjänar mest pengar och anser att nummer 5 inte har rätt att slösa bort dem. Nummer 5 kommer att se nummer 4:s oro för ekonomi som tråkig och oviktig och som ännu ett försök att förstöra deras kul. Nummer 5 bör försöka ta mer hänsochn till nummer 4:s känslor och agera lite mindre själviskt.

För att det här förhållandet ska fungera måste båda personerna göra en stor insats. De måste erkänna sina olikheter och acceptera att det är just dessa som de älskar med varandra.

Se: Livsbanan nummer kompatibilitet