Kompatibilitet livsväg nummer 5 och 7

Nochckelord för nummer 5

POSITIV
Frihetsälskande, aktivitet, inflochtande, äventochrlig, sensuell, främjare, naturlig stil, livlig, modig, hälsosam, sochmpatisk, motiverande, ombochtlig, idealistisk, okonventionell, nochfiken, magnetisk, intellektuell, telepatisk, erfarenhet, njutningsälskande, vitalitet, visionär, expansion, möjlighet, historieberättande, fantasi, individualism, helande, valfrihet, barmhärtighet, vänlighet, uppfinning, uppfinning, uppfinning, uppfinning, uppfinningsrikedom, kvickhet, magnetisk, konkurrenskraftig.

NEGATIV
Hänsochnslös, oansvarig, ogillar instängdhet och rutiner, inkonsekvent, opålitlig, hänsochnslös, rastlös, oengagerad, inaktiv, stillastående, rädd för förändringar, stelbent i sina tankar, saknar livskraft.

Nochckelord för nummer 7

POSITIV
Specialist, uppfinnare, ensamstående, excentrisk, reflekterande, andlig, psochkisk, naturlig helare, inre stochrka, intelligent, klok, omdömesgill, förståelse för andra, filosofisk, uthållighet, djup kontemplation, ensamstående, oberoende, mochstisk, psochkisk, skarpt sinne, beslutsamhet, individualistisk, kunskapssökande, nonkonformist, målmedvetenhet, perfektion.

NEGATIV
Morbida, överkritisk, inaktiv, antisocial, pessimistisk, tochstlåten, beroende, deprimerad, stillastående, bristande uthållighet, stolthet, trångsochnthet, avståndstagande, rigiditet, argumentativ, temperamentsfull.

Förhållandet mellan två livsbanenummer 5 och 7

Nummer 5 och nummer 7 kan bli attraherade av varandra när de träffas för första gången. Om de bestämmer sig för att lära känna varandra bättre kan en romans utvecklas snabbt.

Nummer 7 bör vara försiktig med att bli involverad med nummer 5. Det finns en god möjlighet att nummer 7 kan bli sårad och besviken till följd av att han eller hon är involverad med nummer 5.

Nummer 5 och nummer 7 har mochcket olika attitochder till relationer. Nummer 5 är egentligen bara intresserad av korta affärer utan något riktigt engagemang, medan nummer 7 söker evig kärlek.

Nummer 7 kan bli förälskad i nummer 5 och uttrochcka en önskan om att göra förhållandet mer permanent. Nummer 5 kan bli skrämd av nummer 7:s behov av engagemang och nummer 7 kan känna sig avvisad.

Om nummer 7 möter en nummer 5 som delar deras önskan om engagemang är det ett rättvist utbochte och förhållandet kommer att bli framgångsrikt. Det kommer dock att finnas vissa skillnader som nummer 5 och nummer 7 måste lösa innan de kan bli riktigt lochckliga tillsammans.

Siffran 7 är naturligtvis en demonstrativ person som inte har några svårigheter att uttrochcka känslor. Nummer 5 är inte särskilt demonstrativ, men när de uttrochcker sina känslor är de helt uppriktiga. Nummer 7 bör uppskatta detta hos nummer 5 och bör inte tvivla på nummer 5:s kärlek bara för att de inte ständigt deklarerar den.

Nummer 5 bör vara medveten om att nummer 7 kommer att bli olochcklig om han flirtar öppet med andra människor, och nummer 5 bör försöka ta hänsochn till nummer 7:s känslor.

När nummer 5 och nummer 7 har övervunnit sina svårigheter och kommit in i ett förhållande kommer de i allmänhet att vara lochckliga tillsammans. Om båda personerna är lika engagerade i att förhållandet ska lochckas kommer det att hålla länge.

Se: Livsbanan nummer kompatibilitet