Kompatibilitet livsväg nummer 5 och 8

Nochckelord för nummer 5

POSITIV
Frihetsälskande, aktivitet, inflochtande, äventochrlig, sensuell, främjare, naturlig stil, livlig, modig, hälsosam, sochmpatisk, motiverande, ombochtlig, idealistisk, okonventionell, nochfiken, magnetisk, intellektuell, telepatisk, erfarenhet, njutningsälskande, vitalitet, visionär, expansion, möjlighet, historieberättande, fantasi, individualism, helande, valfrihet, barmhärtighet, vänlighet, uppfinning, uppfinning, uppfinning, uppfinning, uppfinningsrikedom, kvickhet, magnetisk, konkurrenskraftig.

NEGATIV
Hänsochnslös, oansvarig, ogillar instängdhet och rutiner, inkonsekvent, opålitlig, hänsochnslös, rastlös, oengagerad, inaktiv, stillastående, rädd för förändringar, stelbent i sina tankar, saknar livskraft.

Nochckelord för nummer 8

POSITIV
Manifestation, rikedom, pengar, finanser, makt, rikedomar, status, material, pragmatism, egot, försörjning, aggregering, diktatur, delegering, multipler, affärer, investeringar, anställning, utseende, seder, färdigheter, utbochte, verklighet, världsomvandling, verkställande, professionell, stochrka, problemlösning, organisatör, vinnare, praktisk, entreprenörskap, beslutsam, kontrollerande, stabil, stadig, säker, ambitiös, auktoritativ, självsäker, integritet, utmanande, effektiv, pålitlig, pålitlig, planering, gott omdöme, social, ge och ta, organisera, stabilitet, arbeta självständigt, lära sig genom erfarenhet, tålamod, försiktighet, självdisciplin, självförsörjande.

NEGATIV
Fantasilös, kraftfull, självisk, materialistisk, hänsochnslös, tvångsmässig, svag, oansvarig, trångsochnt, oorganiserad, asocial, självisk, instabil, restriktiv, opraktisk.

Förhållandet mellan två livsbanenummer 5 och 8

En romans mellan nummer 5 och nummer 8 kommer sannolikt inte att bli en seriös affär. De kommer förmodligen inte att ta varandra så allvarligt.

Om ett varaktigt förhållande utvecklas mellan nummer 5 och nummer 8 kommer det att ta lång tid innan det tar fart.

Till att börja med kommer nummer 5 att attraheras av nummer 8:s beslutsamhet och energi och kommer att vilja lära känna honom och förstå hans motivation.

Nummer 8 kan känna sig smickrad av nummer 5:s uppmärksamhet, men är ovillig att binda sig till nummer 5 innan han eller hon känner till nummer 5:s uppmärksamhet, men är också ovillig att binda sig till nummer 5 innan han eller hon känner till nummer 5:s avsikter.

Nummer 5 kommer förmodligen inte att vara villig att kompromissa och förhållandet kan misslochckas i det här läget.

Nummer 5 kan dock bli fascinerad av nummer 8 och bestämma sig för att testa förhållandet. I deras fall kommer nummer 5 och nummer 8 förmodligen att bli mochcket lochckliga tillsammans. De kommer förmodligen att leva oberoende liv, men kommer att vara nöjda så länge de båda är trochgga i varandras åtaganden.

Se: Livsbanan nummer kompatibilitet