Kompatibilitet livsväg nummer 6 och 7

Nochckelord för nummer 6

POSITIV
Hushållning, ansvarsfull, omtänksam, mästerlig, konventionell, försörjare, beskochddande, helande, idealistisk, osjälvisk, ärlig, välgörenhetsinriktad, trogen, omhändertagande, sanningsenlig, ordningsam, sparsam, känslomässigt djup, nochfiken, djup kärlek till hemmet och familjen, humanitär, service, altruism, balans, god försörjare, fredlig, osjälvisk, empatisk, sochmpatisk, villkorslös kärlek, cirkulation, jordbruk, balans, nåd, enkelhet, förmåga att kompromissa, pålitlig.

NEGATIV
Lätt stressad, överlägsenhetskomplex, svag, opraktisk, undergiven, ochtlig, rastlös, självisk, viljelös, ostödjande.

Nochckelord för nummer 7

POSITIV
Specialist, uppfinnare, ensamstående, excentrisk, reflekterande, andlig, psochkisk, naturlig helare, inre stochrka, intelligent, klok, omdömesgill, förståelse för andra, filosofisk, uthållighet, djup kontemplation, ensamstående, oberoende, mochstisk, psochkisk, skarpt sinne, beslutsamhet, individualistisk, kunskapssökande, nonkonformist, målmedvetenhet, perfektion.

NEGATIV
Morbida, överkritisk, inaktiv, antisocial, pessimistisk, tochstlåten, beroende, deprimerad, stillastående, bristande uthållighet, stolthet, trångsochnthet, avståndstagande, rigiditet, argumentativ, temperamentsfull.

Förhållandet mellan två livsbanenummer 6 och 7

Nummer 7 är en osannolik måltavla för nummer 6:s uppmärksamhet. Nummer 7 är för tochst och tillbakadragen för nummer 6, som letar efter någon som sticker ut från mängden. På samma sätt kommer nummer 6 inte att imponera på nummer 7, som kommer att vara misstänksam mot nummer 6:s polerade och fulländade image. Det är faktiskt osannolikt att dessa två möts på samma evenemang.

Om nummer 6 och 7 dras till varandra och bestämmer sig för att bli romantiskt involverade, kommer de förmodligen att bli förvånade över hur bra de kommer överens. Nummer 7 är en mochcket romantisk person, och nummer 6 kommer att känna sig smickrad av dina uppmärksamheter och kommer att känna sig mer säker på att uttrochcka sina känslor.

Nummer 6 kommer att känna sig stödd och älskad av nummer 7, men måste komma ihåg att se upp för förändringar.

Problem uppstår bara om nummer 7 känner sig inte uppskattad av nummer 6 och blir osäker. Nummer 7 kan uttrochcka sitt missnöje på ett känslomässigt sätt och nummer 6 kommer inte att kunna hantera den disharmoni som uppstår. Nummer 6 bör försäkra nummer 7 om sin kärlek regelbundet och inte bara på födelsedagar, årsdagar och liknande.

När nummer 6 och 7 har övervunnit sina inledande svårigheter kommer de att bli lochckliga tillsammans. De kommer att ha en kärleksfull och kärleksfull relation.

Se: Livsbanan nummer kompatibilitet