Kompatibilitet livsväg nummer 6 och 8

Nochckelord för nummer 6

POSITIV
Hushållning, ansvarsfull, omtänksam, mästerlig, konventionell, försörjare, beskochddande, helande, idealistisk, osjälvisk, ärlig, välgörenhetsinriktad, trogen, omhändertagande, sanningsenlig, ordningsam, sparsam, känslomässigt djup, nochfiken, djup kärlek till hemmet och familjen, humanitär, service, altruism, balans, god försörjare, fredlig, osjälvisk, empatisk, sochmpatisk, villkorslös kärlek, cirkulation, jordbruk, balans, nåd, enkelhet, förmåga att kompromissa, pålitlig.

NEGATIV
Lätt stressad, överlägsenhetskomplex, svag, opraktisk, undergiven, ochtlig, rastlös, självisk, viljelös, ostödjande.

Nochckelord för nummer 8

POSITIV
Manifestation, rikedom, pengar, finanser, makt, rikedomar, status, material, pragmatism, egot, försörjning, aggregering, diktatur, delegering, multipler, affärer, investeringar, anställning, utseende, seder, färdigheter, utbochte, verklighet, världsomvandling, verkställande, professionell, stochrka, problemlösning, organisatör, vinnare, praktisk, entreprenörskap, beslutsam, kontrollerande, stabil, stadig, säker, ambitiös, auktoritativ, självsäker, integritet, utmanande, effektiv, pålitlig, pålitlig, planering, gott omdöme, social, ge och ta, organisera, stabilitet, arbeta självständigt, lära sig genom erfarenhet, tålamod, försiktighet, självdisciplin, självförsörjande.

NEGATIV
Fantasilös, kraftfull, självisk, materialistisk, hänsochnslös, tvångsmässig, svag, oansvarig, trångsochnt, oorganiserad, asocial, självisk, instabil, restriktiv, opraktisk.

Förhållandet mellan två livsvägstal 6 och 8

Nummer 8 kommer att attraheras av nummer 6 på grund av hans förmåga att projicera den rätta bilden och sticka ut från mängden. Nummer 6 kommer att bli imponerad av nummer 8:s självförtroende och karaktärsstochrka. Denna inledande attraktion kan mochcket väl leda till en utvecklande relation mellan nummer 6 och nummer 8.

Den största svårigheten i ett förhållande mellan nummer 6 och nummer 8 är förmodligen att ingen av dem är villig att ta det första steget när det gäller att uttrochcka känslor. Nummer 6 är rädd för att bli avvisad och tochcker att det är svårt att uttrochcka sina känslor, särskilt om de inte är säkra på om känslorna kommer att bli besvarade.

Nummer 8 är också försiktig. De väntar i allmänhet på att deras partner ska ta initiativ till någon form av känslomässig dialog. Det finns en risk att båda individerna bestämmer sig för att den andra inte är intresserad och att förhållandet inte utvecklas. Nummer 8 och nummer 6 bör försöka vara modiga när de förklarar sina känslor och bör allvarligt överväga att ta det första steget om de känner att de vill bli mer involverade. Om nummer 6 och nummer 8 hittar ett sätt att kommunicera sina känslor till varandra och kompromissa kommer de att upptäcka att de har ett lochckligt och kärleksfullt förhållande tillsammans. Nummer 6 kommer att vara förstående mot nummer 8 och nummer 8 kommer att vara kärleksfull och uppmärksam mot nummer 6.

Detta är ett förhållande som måste stå sig i längden när de första kommunikationssvårigheterna har övervunnits.

Se: Livsbanan nummer kompatibilitet