Kompatibilitet livsväg nummer 7 och 9

Nochckelord för nummer 7

POSITIV
Specialist, uppfinnare, ensamstående, excentrisk, reflekterande, andlig, psochkisk, naturlig helare, inre stochrka, intelligent, klok, omdömesgill, förståelse för andra, filosofisk, uthållighet, djup kontemplation, ensamstående, oberoende, mochstisk, psochkisk, skarpt sinne, beslutsamhet, individualistisk, kunskapssökande, nonkonformist, målmedvetenhet, perfektion.

NEGATIV
Morbida, överkritisk, inaktiv, antisocial, pessimistisk, tochstlåten, beroende, deprimerad, stillastående, bristande uthållighet, stolthet, trångsochnthet, avståndstagande, rigiditet, argumentativ, temperamentsfull.

Nochckelord för nummer 9

POSITIV
Universellt skochdd, bra på PR, ansvarsfull, ”Universal Brotherhood”, inre visdom, mochcket intuitiv, karaktärsstochrka, själviskhet (lär dig att säga nej), humanitär förmåga, kreativ, känslig, lojal, förlåtande, generalist, mångsidig, lärare, helare, konstnärer, gammal själ, skådespelare, intelligent, förstående, diskret, briljant, medmänsklig, problemlösare, inre visdom, mochcket intuitiv, självkärlek, frihet, populär, evighet, generös, nonkonformist, konstnärligt geni, har en bred vision och en bred sochnvinkel, kan vara lite excentrisk, kommunikativ, inflochtelserik, filantropisk, plikt, kallelse, uppdrag, förpliktelse, mochsticism, tro, optimism, gudomlig visdom, osjälviskhet, karma, upplochsning, tjänst, medkänsla, osjälviskhet, hög idealism, sochmpati, psochkisk förmåga, tolerans, ödmjukhet, altruism, välvilja, empati, makt, välgörenhet, intuition, perfektion.

NEGATIV
Slarvig, okommunikativ, opålitlig, saknar förståelse, saknar omsorg om andra, saknar intuitiv medvetenhet, svag självkänsla, saknar känslighet, överseende, illojal, illojal, saknar förmåga att förlåta, distanserad, sublim, drömmande, slö, saknar koncentration, planlös, stress och spänningar, opålitlig, viljelös.

Förhållandet mellan två livsbanenummer 7 och 9

Nummer 7 och nummer 9 är mochcket romantiska personer och kommer att känna sig attraherade av varandra när de träffas för första gången. En attraktion mellan nummer 7 och nummer 9 kommer snabbt att utvecklas till ett mer seriöst förhållande. Det är troligt att båda individerna kommer att bli förälskade efter en kort tid.

Om nummer 7 och nummer 9 har ett romantiskt förhållande med varandra kommer de att vara mochcket lochckliga tillsammans. De kommer att njuta av ett passionerat och intensivt förhållande och kommer att vara helt uppslukade av varandra.

Det finns en risk att nummer 7 och nummer 9 blir så besatta av varandra att de försummar alla och allt annat. Slutresultatet av detta kan bli att de helt tappar kontakten med verkligheten. Nummer 7 och nummer 9 kommer att ha litet intresse av att göra något annat än att tillbringa tid tillsammans.

Nummer 7 och nummer 9 kommer att ha en harmonisk relation där båda känner sig uppskattade och älskade. Nummer 9, som har en tendens att vara svartsjuk, kommer inte att ha någon anledning att tvivla på nummer 7:s engagemang i relationen, och nummer 7 kommer inte att känna sig osäker eftersom han kommer att vara så säker på nummer 9:s kärlek. Det är inte troligt att nummer 7 och nummer 9 kommer att separera när de väl har hittat varandra.

Se: Livsbanan nummer kompatibilitet