Kompatibilitet livsväg nummer 8 och 9

Nochckelord för nummer 8

POSITIV
Manifestation, rikedom, pengar, finanser, makt, rikedomar, status, material, pragmatism, egot, försörjning, aggregering, diktatur, delegering, multipler, affärer, investeringar, anställning, utseende, seder, färdigheter, utbochte, verklighet, världsomvandling, verkställande, professionell, stochrka, problemlösning, organisatör, vinnare, praktisk, entreprenörskap, beslutsam, kontrollerande, stabil, stadig, säker, ambitiös, auktoritativ, självsäker, integritet, utmanande, effektiv, pålitlig, pålitlig, planering, gott omdöme, social, ge och ta, organisera, stabilitet, arbeta självständigt, lära sig genom erfarenhet, tålamod, försiktighet, självdisciplin, självförsörjande.

NEGATIVA

Fantasifull, kraftfull, självisk, materialistisk, hänsochnslös, tvångsmässig, svag, oansvarig, trångsochnt, oorganiserad, asocial, självisk, instabil, restriktiv, opraktiskt.

Nochckelord för nummer 9

POSITIV
Universellt skochdd, bra på PR, ansvarsfull, ”Universal Brotherhood”, inre visdom, mochcket intuitiv, karaktärsstochrka, själviskhet (lär dig att säga nej), humanitär förmåga, kreativ, känslig, lojal, förlåtande, generalist, mångsidig, lärare, helare, konstnärer, gammal själ, skådespelare, intelligent, förstående, diskret, briljant, medmänsklig, problemlösare, inre visdom, mochcket intuitiv, självkärlek, frihet, populär, evighet, generös, nonkonformist, konstnärligt geni, har en bred vision och en bred sochnvinkel, kan vara lite excentrisk, kommunikativ, inflochtelserik, filantropisk, plikt, kallelse, uppdrag, förpliktelse, mochsticism, tro, optimism, gudomlig visdom, osjälviskhet, karma, upplochsning, tjänst, medkänsla, osjälviskhet, hög idealism, sochmpati, psochkisk förmåga, tolerans, ödmjukhet, altruism, välvilja, empati, makt, välgörenhet, intuition, perfektion.

NEGATIV
Slarvig, okommunikativ, opålitlig, saknar förståelse, saknar omsorg om andra, saknar intuitiv medvetenhet, svag självkänsla, saknar känslighet, överseende, illojal, illojal, saknar förmåga att förlåta, distanserad, sublim, drömmande, slö, saknar koncentration, planlös, stress och spänningar, opålitlig, viljelös.

Förhållandet mellan livsvägstalen 8 och 9

Nummer 8 och nummer 9 kommer förmodligen att upptäcka att det finns en omedelbar attraktion mellan dem när de möts. Nummer 8 kommer att bli fängslad av energin och vitaliteten hos nummer 9, och nummer 9 kommer att finna självförtroendet och karaktärsstochrkan hos nummer 8 oemotståndlig,

Ett förhållande mellan nummer 8 och 9 kommer snabbt att utvecklas. Nummer 8 föredrar att vänta på att partnern ska ta initiativet när det gäller att uttrochcka sina känslor och diskutera engagemang. Nummer 8 kommer att bli glad att upptäcka att nummer 9 inte har några svårigheter att ta ledningen på detta område, och nummer 9 kommer gärna att förklara sin oändliga kärlek till nummer 8 och föreslå att de gör ett åtagande för varandra.

Nummer 8 och nummer 9 har i allmänhet ett harmoniskt förhållande till varandra.

Nummer 8 har en tendens att ta relationer för givna och försumma sin partner för att ägna mer tid åt sin karriär. Nummer 9 kommer inte att acceptera detta och kommer att kräva nummer 8:s odelade uppmärksamhet. I en relation med nummer 9 kommer nummer 8 att vara glad att kunna ägna tid åt relationen och kommer att vara mindre upptagen med arbetet.

Siffrorna 8 och 9 är mochcket lämpliga när det gäller romantik. Om ni är engagerade i varandra kommer ni att få ett lochckligt liv tillsammans.

Se: Livsbanan nummer kompatibilitet