Ärkeängel Gabriel

 • Även känd som: Lord Gabriel
 • Stråle: 2nd Ray
 • Färg: Orange och vit, havsgrön
 • Fokus: Kreativitet, vitalitet och originalitet.
 • Chakra: Sacral Chakra
 • Element: Vatten
 • Planet: Månen
 • Dag: Måndag
 • Riktning: Väst
 • Kristaller: Karneol, tigeröga, pyrit,
 • Metall: Silver
 • Träd: Päronträd och gråtande pilträd.
 • Blommor: Vita liljor
 • Djur: Vargar och ugglor
 • Eteriska oljor: Jasmin och kamfer
 • Astrologi/stelekonstellation: Kräftan

Ärkeängeln Gabriels namn betyder ”Gud är min styrka”, ”Guds styrka”, ”gudomlighet i min styrka”.

Ärkeängeln Gabriel är ordförande för Sephira Yesod och månen styr livsträdets Sephira (Yesod).

Ärkeängeln Gabriel är känd som ”Annunciationsängeln”, ”Uppståndelseängeln”, ”Mänsklighetens chefsambassadör”, ”Uppenbarelseängeln” och ”Budbärare av goda nyheter, dom och barmhärtighet”. Ärkeängeln Gabriel är harmonins, skönhetens, reningens och konstens ängel, glädjens ängel och sanningens ande och är den uppvaknande ärkeängeln och själens väktare.

Ärkeängeln Gabriel, som är ängeln för ”Annunciation”, förkunnade Jesu Kristi kommande födelse. Det sägs också att ärkeängeln Gabriel inspirerade och kommunicerade med Jeanne d’Arc.

Ärkeängeln Gabriel lär oss att söka änglarnas hjälp och vägledning genom åkallan, ritualer, meditation och drömmar och hjälper oss att höja vårt medvetande för att öka vår medvetenhet om änglarna.

Ärkeängel Gabriel är västvärldens ärkeängel och styr över elementet vatten. Ärkeängel Gabriel arbetar också i den renaste essensen av varje stråle, det rena vita ljuset.

Ärkeängel Gabriel styr bas- eller sakrala chakrat och när detta chakra fungerar optimalt har du drivkraft och energi att få saker gjorda och du känner dig passionerad för att uppnå dina mål och göra ditt liv till en framgång. Du lägger också mer energi på dina relationer och sociala kontakter. Gabriel ansvarar för utvecklingen av bas- och sakralchakrat för planeten och mänskligheten som helhet.

Ärkeängel Gabriel är sinnets ärkeängel och kan anropas för att hjälpa till med mentala utmaningar, för att hjälpa till att konstruera alternativa alternativ för utfall i situationer och för att hjälpa till med beslutsfattande.

Ärkeänglarna Gabriel representerar uppståndelse, barmhärtighet och uppenbarelse, förändring, känslor, renhet, klarhet, ordning, disciplin, kommunikationsförmåga, kreativitet, konst, att hitta sitt livs syfte, relationer, befruktning, graviditet, adoption, inspiration, känslomässigt helande och transformation.

Ärkeängel Gabriel är en kraftfull och kärleksfull budbärare av gudomlig kärlek, visdom och vägledning, och är ärkeängel för kommunikation, styrka och nya början.

Ärkeängeln Gabriel är väktare av känslor, relationer och kreativitet. I tider när vi kämpar med missbruk, missbruk, dysfunktionella familjer, sexuella minoritetsstrider och för att få kärlek och bli älskad är ärkeängeln Gabriel den ängel man kan åberopa för att erbjuda vägledning, uppvaknande och rening.

Ärkeängel Gabriel erbjuder andlighet, kärlek och hopp och hjälper till att öka intuitionen. Ärkeängel Gabriel hjälper oss att tolka våra visioner och drömmar och hjälper oss och bistår oss med fertilitet, befruktning och adoption av barn.

Ärkeängel Gabriel lyfter upp vår ande och hjälper oss att känna oss mer fullständigt anslutna till det universella sinnet. Han varnar oss för att vara vakna och medvetna och att uppmärksamma energierna omkring oss.

Ärkeängeln Gabriel för med sig nyheter och information om ens andliga öde eller livssyfte; det som själen har gått med på att påbörja i detta liv. Gabriel ger inspirerande budskap och vägledning om ditt livssyfte och själens uppdrag.

Ärkeängeln Gabriel ansvarar för ”vägledningens änglar” och hans uppdrag är att hjälpa oss att förstå den livsplan, stadga eller blåkopia som du kom överens om före din inkarnation.

Ärkeängel Gabriel lindrar sorg och förlust och ökar kreativitet, optimism och en positiv syn på livet. Ärkeängel Gabriel hjälper till att lindra rädslor och fobier och släpper rädslan för att uppleva njutning av alla slag.

Ärkeängel Gabriel hjälper oss att balansera våra hormoner och hjälper oss med fertilitet. Han ger oss också motivation, balanserar våra kroppsnivåer, ökar vitaliteten och hjälper oss att ackumulera energi, steg för steg, genom hela livet. Gabriel hjälper oss också att se den rätta vägen att följa.

Ärkeängel Gabriel renar och höjer din vibrationsfrekvens, hjälper dig att öppna ditt hjärta och återknyter dig till din själs syfte; din anledning att vara. Ärkeängel Gabriel vägleder dig till nästa steg i ditt liv och avslöjar ditt livssyfte och din själs uppdrag på jorden, och de som anropar Gabriel kommer att bli rörda till handling som i slutändan leder till välgörande resultat.

Ärkeängeln Gabriel hjälper oss att inse våra personliga sanningar och hjälper oss att leva våra sanningar troget och hedra våra egna gåvor, talanger och förmågor. Gabriel hjälper oss att hitta modet att leva våra sanningar och hjälper oss att utveckla våra individuella gåvor och uttrycka dem fullt ut. Ärkeängel Gabriel hjälper oss att uttrycka våra sanningar, att hedra och respektera vår individualitet och att lyssna till vår inre röst och intuition.

Ärkeängel Gabriel berättar för oss att vi genom att vara sanna mot oss själva kan använda våra naturliga gåvor, talanger och förmågor för det högsta bästa. Gabriel påminner oss om att var och en av oss ger ett värdefullt bidrag till mänsklighetens andliga utveckling genom att helt enkelt vara den vi verkligen är. Gabriel ger oss modet att vara sanna mot oss själva och uppmuntrar oss att ha styrka i våra övertygelser.

Ärkeängeln Gabriel hjälper oss att ta reda på sanningar i situationer där det kan finnas en konflikt mellan det vi vet är rätt och det som presenteras. Han hjälper oss att se och veta vad som är sanningen för oss i varje situation, där vår intuition och insikt kan bli kallad för att vägleda oss.

När det gäller konst och all slags kreativitet kan du anropa ärkeängel Gabriel för att kärleksfullt hjälpa dig, eftersom ärkeängel Gabriels energier stimulerar till glädje och andlig upplyftning.

Ärkeängel Gabriel för med sig glädje och nåd, system, ordning och klarhet till ditt liv och öppnar dig för medkänsla och sympati, generositet och välvilja, empati och förståelse, disciplin, effektivitet och beslutsamhet. Ärkeängel Gabriel hjälper till att rena negativa känslor, tankemönster och övertygelser och rensar kroppens energisystem.

Ärkeängel Gabriel vägleder dig i din andliga utveckling och i din framtidsriktning och gör dig medveten om att vi alltid får meddelanden från universum. Ärkeängel Gabriel hjälper till att hålla luftvägarna eller kanalerna öppna och klara för dem som fokuserar på de högre och renare aspekterna av budskapen från andevärlden. Ärkeängel Gabriel hjälper i hög grad till att beröra de högre andliga guiderna och lärarna.

Ärkeängel Gabriel vägleder alla barnmorskor och alla aspekter som har att göra med graviditet och förlossning. Ärkeängel Gabriel har hjälpande änglar; Armisael (livmoderns ängel) och Temeluch (barnens beskyddare) vid födseln och under spädbarnstiden. Under förlossningsprocessen utstrålar ärkeängel Gabriel kärlek och ljus när han kopplar samman den nya anden med den nyföddes fysiska kropp. Ärkeängeln Azrael sägs stå i bakgrunden.

Ärkeängel Gabriel ger mod och styrka till föräldrarna och hjälper den gravida kvinnan att förbli lugn, centrerad och balanserad för att skapa den bästa miljön för barnets tillväxt och utveckling.

Ärkeängel Gabriel hjälper dem vars livssyfte innefattar konst och kommunikation och övervakar konstnärer av alla slag, lärare, facilitatorer, föreläsare, talare, skådespelare, sångare, kompositörer, dansare, musiker, författare, journalister och reportrar. Gabriel agerar också som coach och motiverar och inspirerar kommunikatörer och konstnärer att uttrycka sina talanger och övervinna rädsla, tvivel och uppskjutande.

Ärkeängeln Gabriel inspirerar, motiverar och coachar också konstnärer och kommunikatörer och hjälper dem att övervinna uppskjutning och rädsla. Innan du påbörjar något kommunikations- eller konstnärsprojekt ber du ärkeängel Gabriel att vägleda, hjälpa och övervaka din verksamhet.

Ärkeängel Gabriel är en handlingens ängel och de som åberopar honom kommer att bli rörda till handling, vilket leder till positiva resultat.

Ärkeängel Gabriel ger oss kunskapen om att ingenting egentligen dör, utan förändras till en annan form och återföds sedan i en annan värld av existens.

Ärkeängel Gabriel har en koppling till andliga ledare, astronomer, biokemister, läkare, helare, synska/clairvoyanter, designers, arkitekter, journalister, författare, kommunikatörer och musiker.

Ärkeängel Gabriel instruerar oss om vad våra talanger och uppgifter är i våra liv före våra inkarnationer och ger oss information och nyheter om vårt livssyfte, själsuppdrag och andliga öde.

Under meditation kan du be ärkeängel Gabriel att lysa upp i din aura och visa dig symbolerna för ditt själsuppdrag så att du kan attrahera perfekta förbindelser och möjligheter. Ärkeängel Gabriel hjälper oss att hitta vår sanna kallelse och du kan åkalla henne för att vägleda dig och hjälpa dig att förstå din livsplan/livskarta och ditt livs syfte.

Ärkeängel Gabriel hjälper dem vars livssyfte innefattar kommunikation och inspirerar, motiverar och uppmuntrar konstnärer, författare och kommunikatörer av alla slag och hjälper dem att övervinna rädsla och uppskjutande.

Anropa ärkeängel Gabriel för hjälp och vägledning när du gör något som involverar förmedling av andliga budskap.

Ärkeängel Gabriels energi drar till sig budskap om goda nyheter som lyfter humöret och får oss att känna oss kopplade till de universella energierna. Gabriel förmedlar budskap genom hjärtat och känslorna snarare än genom sinnet, och drar vår uppmärksamhet till de tecken, omen, budskap och synkroniciteter som universum skickar oss för att besvara alla våra frågor och vägleda oss i rätt riktning.

Ärkeängel Gabriel uppmuntrar oss att vara uppmärksamma och vara medvetna och vaksamma på våra egna energier och vad vi själva lägger in i universum. Gabriel uppmuntrar oss att vara vårt högsta och bästa så att vi bara sänder ut positiva vibrationer och i gengäld får samma sak.

Ärkeängel Gabriel strävar efter att ge medvetenhet och budskap om goda nyheter och hopp, liksom varningar och drömmar om varningar. Gabriel hjälper till att tolka drömmar och visioner och kan varna dig för kommande förändringar och hjälpa dig med anpassningar och övergångar. Det är ett av ärkeängeln Gabriels syften att leverera budskapen, sedan ta ett steg tillbaka och låta individen agera (eller inte agera) på situationen som de anser lämpligt.

Ärkeängel Gabriel uppmuntrar dig att fokusera på de saker som ger dig glädje, tacksamhet och frid.

Gabriel försöker vägleda och vårda barnet inom oss alla och skyddar det som är rent och naturligt inom oss. Ärkeängel Gabriel övervakar också underprivilegierade barn och barn med sjukdomar och funktionshinder av alla slag.

Ett sätt att koppla samman och arbeta med ärkeängel Gabriel är genom affirmationer som uppmuntrar och inspirerar oss och fyller våra hjärtan och sinnen med positiva förväntningar och hopp.

Du kan anropa ärkeängel Gabriel för att rensa och rena din kropp från gifter och ditt sinne från negativa eller orena tankar, övertygelser och stämningar.

Ärkeängel Gabriel är den ängel du kan vända dig till för att få hjälp med alla former av kommunikation, inklusive förmågan att säga vad du tycker, få nya vänner, uttrycka dig genom kreativa eller konstnärliga projekt och nå din gudomliga potential.

Ärkeängel Gabriel hjälper dig att hitta balans under alla övergångar och förändringar i kroppen.

Anropa ärkeängel Gabriel för att få hjälp med kommunikation av alla slag, reklam- och nätverksarbete, konst och media, skrivande, talande, undervisning och påverkansarbete. Kalla på Gabriel för att värva och främja stöd för den sak du brinner för.

Ärkeängeln Gabriel hjälper dig att övervinna uppskjutning.

Om du vill ha klarhet i en personlig fråga eller situation hjälper ärkeängeln Gabriel dig att finna klarhet, så att du kan fatta positiva beslut och gå vidare.

Ärkeängel Gabriels tvillingflamma är hopp. Hoppet bär den gudomliga moderns rena flamma och är den gudomliga gnista som bor i hjärtchakrat. Hoppet ger styrka och hopp. Ärkeängel Gabriel och Hope påminner dig om din gudomliga potential – den perfekta versionen av dig själv.

Ärkeängel Gabriel och hans tvillingflamma Hope hjälper till med utvecklingen av bas- och sakralchakrat. Deras mål är att hjälpa oss att gå från ett liv baserat på reaktion och överlevnad, genom tillit och glädje, till ett liv av glädjefylld service och inre frid.

Ärkeängeln Gabriel och hans Archeia Hope styr också över sacralchakrat. På den fysiska nivån styr sakralchakrat tarmarna och blåsan samt könsorganen. Det kontrollerar könskörtlarna, äggstockarna, testiklarna och könskörtlarna. När sakralchakrat fungerar som det ska flyter menstruationen lätt och klimakteriet är en smidig övergång. Alla hormonella förändringar hos både män och kvinnor påverkas av sakralchakrat.

När sakrala chakrat fungerar korrekt gör det möjligt för dig att ha varma, kärleksfulla och bekväma vänskapsrelationer och relationer av alla slag. Det får dig att känna dig känslomässigt balanserad och harmonisk. Ärkeängel Gabriel hjälper dig att föra in mer glädje i ditt liv och gör det möjligt för dig att basera ditt liv på en stark andlig grund.

Anropa ärkeängel Gabriel om ditt tredje ögonchakra är stängt och din andliga vision blockerad.

De eteriska oljorna jasmin och kamfer kan användas för att få kontakt med ärkeängel Gabriel.

Jasmin framkallar optimism, lindrar sorg och öppnar oss för änglarnas världar. Kamfer skingrar negativa energier, ger rening och kan användas för att rengöra kristaller.

Ärkeängel Gabriel arbetar tillsammans med ärkeängel Michael för att övervaka vår säkerhet och erbjuda skydd. Gabriel och Mikael avlägsnar också oönskade andar från byggnader och hem och från människor och platser i närheten.

Ärkeängel Gabriel har ett nära samarbete med den uppstigna mästaren i Shambhalla, Paul the Venetian. Tillsammans för de in nya kosmiska begrepp i alla slags konstarter och hjälper människor att verkligen känna vad en konstnär eller musiker uttrycker.

Var och en av ärkeänglarna har en särskild plats i planetens eteriska värld. Du kan be att få besöka deras tempel där de arbetar under meditation eller sömn. Ärkeängel Gabriel har ett retreat vid Mount Shasta i Kalifornien, USA, och ett annat vid Findhorn.

Besök ärkeängel Gabriels andliga retreat för att få klarhet och insikt i ditt livs syfte och själsuppdrag. Du kan också begära rening och ärkeängel Gabriel kommer att arbeta med din energi för att slappna av och släppa gamla mönster och övertygelser, negativa vanor, tidigare sår och gamla minnen som inte längre tjänar dig på ett positivt sätt.

Ärkeängel Gabriel hjälper till med:

 • Att uttrycka våra sanningar.
 • Att hedra vår individualitet.
 • Lyssna på vår intuition och inre röst.
 • Att övervinna prokrastinering.
 • Vägledning i ditt andliga liv
 • Att avslöja din livsplan och ditt syfte
 • Glädje, lycka och tillfredsställelse
 • Att lösa upp missmodet
 • Att lindra rädslor och fobier
 • Upprättande av disciplin och ordning i ditt liv.
 • Släppa gamla mönster och övertygelser, negativa vanor, tidigare sår och gamla minnen.
 • Relationer av alla slag

ARCHANGELS

UPPSTIGNA MÄSTARE