Ärkeängel Sandalphon

 • Namn: Sandalphon, Sandolphon, Sandolfon,
 • Färg: Naturens färger
 • Fokus: Miljömedvetenhet – personligt och globalt ansvar.
 • Chakra: Jordstjärnan (belägen under fötterna).
 • Planet: Venus
 • Dag: Fredag
 • Kristaller: Turkos, amazonit, apatit, akvamarin.
 • Eteriska oljor: Sandelträ

Ärkeängeln Sandalphon presiderar över Sephira Malkuth på livets träd.

Sandalphon betyder ”bror” på grekiska och sägs vara tvillingbror till ärkeängeln Metatron. Sandalphon var profeten Elia och Metatron var den vise Enok.

Sandalphons huvudsakliga roll är att föra människans böner till Gud så att de kan besvaras och att hjälpa till med musik och att förmedla budskap och tankar.

Ärkeängeln Sandalphon är ”Jordens väktare” och ansvarar för mänsklighetens och alla jordens invånares välfärd. Sandalphon ger ära åt riket och är den förvaltare som styr riket och för naturens element (eller Elementalerna/elementarriket) i harmoni och skapar fred och glädje. Ärkeängeln Sandalphon erbjuder oss stabilitet, balans och frihet.

Ärkeängel Saldalphon är helandets ängel på jorden, bön och frånvarande helande. När vi använder naturens färger för att läka oss själva och miljön, intonerar vi naturligt med ärkeängeln Sandalphons energi. Att arbeta med ärkeängel Sandalphon innebär att ha respekt för och vara delaktig i allt liv på jorden.

Ärkeängel Sandalphon hjälper oss att integrera den helande energin i den fysiska kroppen, vilket är viktigt för att upprätthålla stabilitet och balans. Han ger grunden till vår dagliga andliga praktik och de som arbetar med naturens energier (t.ex. shamaner och liknande) använder hans energier. Naturen har försett oss med alla de färger som visas i mångfalden av träd, växter, blommor och kristaller.

Ärkeängeln Sandalphon är känd som ”den heliga andens ärkeängel” och ”musikens och bönens ängel”, eftersom musik är ett kraftfullt verktyg för att höja och upprätthålla en positiv vibration och en positiv mental attityd. Anropa ärkeängeln Sandalphon för att utveckla dina musikaliska förmågor och vägleda dig till lektioner, undervisning och vägar och möjligheter att föra ut din unika musik, sånger och ord till världen. Sandalphon kan också vägleda och övervaka din karriär inom musikindustrin.

Ärkeängeln Sandalphon sägs ha levt på jorden som profeten Elia, innan han steg upp till de andliga världarna och blev en ärkeängel. Sandalphon är tvillingbror till ärkeängeln Metatron och de är de enda ärkeänglarna som ursprungligen var dödliga människor. Sandalphon var profeten Elia och Metatron var den vise Enok.

Ärkeängeln Sandalphon samarbetar med Lailah, som är befruktningens ängel, och hon kan anropas när det behövs hjälp med befruktningen.

Sandelträ eterisk olja kan användas för att kontakta och kommunicera med ärkeängeln Sandalphon eftersom den ger andligt uppvaknande och medvetenhet, inre frid, andligt livssyfte och anpassning till de högre energierna.

Ärkeängel Sandalphon hjälper till med:

 • Stabilitet, balans och frihet.
 • Att väcka oss från det trancetillstånd som vi har levt i.
 • integrera helande energi i den fysiska kroppen
 • musikaliska förmågor och karriär

ARCHANGELS

UPPSTIGNA MÄSTARE