Uppstigna mästare

Vilka är de uppstigna mästarna?

En upphöjd mästare är en stor lärare, helare eller profet som har levt ett mänskligt liv och nu befinner sig i andevärlden. En upphöjd mästare har transcenderat mänskliga begränsningar.

Uppstigna mästare kommer från alla raser, traditioner, religioner, kulturer och civilisationer och har arbetat med mänskligheten under hela vår historia och stöder oss med många olika aspekter av vår tillväxt och vårt lärande under våra dagliga liv och är öppna för våra förfrågningar om hjälp och vägledning.

De uppstigna mästarna är upplysta andliga varelser som fungerar som lärare för mänskligheten. De skyddar, vägleder, helar, tjänar, inspirerar och undervisar mänskligheten och kan hjälpa oss att växa och lära oss inom alla områden av våra liv.

De Uppstigna Mästarna kan hjälpa alla som ber om det, oavsett andlighet, religion, livsstil, ursprung eller bakgrund, för de kan hjälpa ett oändligt antal människor samtidigt, eftersom de kan bi-locera sina energier.

De uppstigna mästarna inspirerar dem som söker andlig medvetenhet, upplyftning och vägledning. Precis som när man arbetar med änglar och ärkeänglar måste man be om hjälp och/eller vägledning från de Uppstigna Mästarna.

Jesus, Moses, Maria, Buddha, Kuan Yin, Kathumi, El Morya, Master Hillarion, Serapis Bey och Saint Germain, Artemis och Maitreya, Ashtar, Thoth, Melchisedek, Serapis Bey, Lord Lanto, Ragoczy, The Venetian Master, Djwal Khul, Lady Nada, Hilarion, Lord Maha Chohan, Master Sarat Kumara och Padre Pio är bara några av de uppstigna mästarna, som också omfattar gudar och gudinnor, helgon, devas och gudomligheter.

* Gudom – En varelse som hedras och vördas för sitt andliga bidrag när han eller hon befann sig på jordplanet och för sin fortsatta vägledning och hjälp från andevärlden.

Känn dig själv, du vandrar på samma väg som mästarna vandrade innan de steg upp. När du följer i deras fotspår kommer du att vakna upp till verkligheten att Ljuset framför dig också är samma Ljus som lyser inom dig.

– Kinsley Jarrett ”De uppstigna mästarnas visioner”.


ARCHANGELS

UPPSTIGNA MÄSTARE