Mästare Athena Pallas

 • Även känd som: Ascended Master Lady, The Master Lady, Lady Athena, Athena, Athena, Athena, Athena.
 • Stråle: 12:e stråle, 5:e stråle
 • Färg: Rosa
 • Fokus: Insikt och intuition
 • Chakra: 3:e ögonchakrat, halschakrat.
 • Tecken/Symboler: Svärd (rosa svärd)

Pallas Athena är känd som den uppstigna mästarinnan, ”visdomens gudinna” och ”sanningens gudinna”. Pallas Athena är också känd som modets, inspirationens, visdomens, civilisationens, lagens och rättvisans gudinna eller mästarinna.

Pallas Athena är den 12:e strålens Chohan, den nya tidens stråle. Pallas Athena sitter på den karmiska tavlan och representerar den femte strålen, vetenskapens, ordningens, förnuftets och logikens stråle.

Pallas Athena resonerar med krigsgudinnan inom oss och uppmuntrar oss att leva och tala våra sanningar.

Pallas Athena hjälper till att jorda och förankra de feminina energierna, tillsammans med Lady Nada och Quan Yin.

Pallas Athena ger klar syn och starka intuitiva förmågor och hjälper till att öppna det tredje ögat-chakrat.

Athena Pallas undervisar i matematik, musik, helig geometri, alkemins lagar och kosmisk lag.

Pallas Athena hjälper oss att hitta sanningen inom oss själva och att uttrycka dessa sanningar.

Den uppstigna mästaren Pallas Athena har en mycket stark och fokuserad energi och uppmuntrar oss att stå upp för oss själva och våra sanna värderingar, principer och sanningar. Han hjälper oss sedan att uttrycka oss på det mest kärleksfulla och ändamålsenliga sättet.

Pallas Athena uppmuntrar och hjälper oss att leta efter nya sätt att närma oss situationer, övervinna hinder, fatta ”rätta” beslut och ta ansvar och kontroll över våra liv. Detta gör det möjligt för oss att aktivt skapa vår egen verklighet och våra egna erfarenheter, snarare än att bara reagera och svara på de händelser som sker runt omkring oss och för oss. Pallas Athena uppmuntrar oss att vara proaktiva i våra egna liv.

Pallas Athena relaterar till förnuft framför passion, sanning, rättvisa och rättvishet och lär oss att använda logik och förnuft och inspirerar oss att leva med sanning och heder. Pallas Athena övervakar och hjälper dem som kämpar för sanning och rättvisa, och sak utanför dem själva. Pallas Athena uppmuntrar oss att stå upp för våra sanningar och påminner oss om att sann styrka kommer inifrån. Pallas Athena påminner oss om att styrka kommer från en inre kunskap och styrka som håller dig stadig under svåra och/eller prövande tider. Hon ger oss styrka och mod att övervinna hinder och motgångar.

Kalla på Pallas Athena för att stödja dig när du står upp för dina egna och andras rättigheter.

Pallas Athena bistår och vägleder dem som vill känna till andliga sanningar och som sedan förmedlar sin kunskap och visdom så att andra kan lära sig av dem.

Pallas Athena uppmuntrar oss att lära oss om vilka vi verkligen är och att förstå oss själva och våra värderingar, principer och sanningar. Pallas Athena uppmuntrar till mod och medkänsla.

Kalla på Pallas Athena för att hjälpa dig att stå upp för dig själv och dina egna sanningar, och hon kommer att hjälpa dig genom att stärka ditt självförtroende och ge dig en klar vision och visdom.

Genom en sann önskan från hjärtat och själen att känna sanningarna drar hon gudomlig kunskap och sanningar in i vårt medvetande.

Pallas Athena arbetar tillsammans med mästare Hilarion.

Pallas Athenas tvillingflamma är Mästare Maha Chohan.

Pallas Athenas och Maha Chohans andliga och eteriska reträtt är i Sri Lanka. Pallas Athena har också en plats för andlig reträtt och tjänstgöring i ”Sanningens tempel”, som ligger i etern ovanför Kreta.

Pallas Athena hjälper till med:

 • Övervinna hinder och motgångar.
 • Att försvara dig själv och dina sanningar.
 • Att leva och tala våra sanningar
 • Att uttrycka oss på det mest kärleksfulla och ändamålsenliga sättet.
 • Nya sätt att närma sig situationer, att fatta de ”rätta” besluten.
 • Att ta ansvar och kontroll över våra liv.
 • Att aktivt skapa vår egen verklighet och våra egna erfarenheter.
 • andliga sanningar, kunskap och visdom
 • Stärka självförtroendet och skapa klar syn och visdom.

ARCHANGELS

UPPSTIGNA MÄSTARE