Ärkeängel Melchizedek

Namnet Melkisedek betyder ”högerns kung” eller ”stelhetens kung”.

Ärkeängeln Melkisedek är ”ängeln för andlig utveckling” och ”Kristusmedvetandet”.

Ärkeängeln Melchizedek lär ut andliga sanningar och hjälper till med esoterisk förståelse, rening, manifestation, skydd mot psykiska attacker, terapier med hjälp av färger (färgläkning, chakrorengöring, kristallläkning, Feng-Shui, Reiki, Aura-Soma etc.), frigörelse av andar, korrigering av obehagliga situationer, rening av alla lägre eller mörka energier och omordning av situationer så att de endast återspeglar de högre andliga lagarna och energierna.

Eftersom ärkeängeln Melchizedek lär ut andliga sanningar kan du åberopa denna ärkeängel för att arbeta med dig och ge dig kraft på alla nivåer.

Ärkeängel Melchizedek hjälper till med:

  • personlig bemyndigande
  • andliga sanningar och esoterisk förståelse
  • skydd mot psykiska attacker
  • Manifestation.
  • Färgterapier (färghealing, chakrorengöring, kristallhealing, Feng-Shui, Reiki, Aura-Soma).
  • Befrielse av anden.
  • Korrigering av obehagliga situationer.
  • eliminering av alla lägre och/eller mörka energier

ARCHANGELS

UPPSTIGNA MÄSTARE