Uppstigna mästare Lady Portia

 • Även känd som: Uppstigna mästaren Lady Portia, Lady Portia, Master Lady Portia, Master Lady Portia, Master Lady Portia
 • Strål: Sjunde strålen
 • Färg: Guld, koboltblått
 • Fokus: Kvinnliga energier, styrka och kraft.
 • Chakra: Alla
 • Element: Jord, vind, luft och eld.
 • Kristaller: Ametist
 • Tecken/symboler: Rättvisans vågskål

Lady Portia representerar den sjunde strålen i styrelsen för Karmas herrar och är den gyllene strålens mästare eller Chohan. Lady Portia är en av Karmas herrar och sitter på den karmiska styrelsen.

Lady Portia förkroppsligar den gudomliga rättvisan och är känd som ”rättvisans gudinna” och ”möjligheternas gudinna”.

Lady Portia är ”Keeper of the Flame of the Sacred Heart” (även känd som ”Flame of the Sacred Heart”) som är den feminina aspekten av den violetta flammans energi. Lady Portia hjälper oss att förankra den violetta flamman för omvandling i våra hjärtan och sinnen och i mänskligheten.

En av Lady Portias viktigaste uppgifter är att lära mänskligheten hur man uppnår och upprätthåller balans mellan det fysiska, mentala, känslomässiga och andliga genom att använda sig av de fyra elementen jord, vind, luft och eld.

Master Lady Portias energier hjälper oss att balansera oss själva på alla sätt och ger harmoni, inre frid och stabilitet på alla nivåer av vårt väsen. Lady Portia lär oss hur vi kan uppnå balans mellan alla polariteter och hur vi kan balansera kärlek och visdom samt rättvisa och barmhärtighet.

Lady Portia styr över dom och barmhärtighet och hjälper dem som vill balansera huvudet och hjärtat, och dem som kommer från de lägre vibrationerna (t.ex. för att kritisera och/eller döma andra) att höja sina energier och vibrationer till sitt hjärtcentrum så att de kan vara mer kärleksfulla och accepterande mot sig själva och andra.

Lady Portia visar oss att om vi kan förlåta andra för deras överträdelser befriar vi dem från deras karma och befriar även oss själva. Lady Portia hjälper till att frigöra karma på alla nivåer – fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt.

Lady Portia ökar de feminina energierna och möjliggör rättfärdighet, förträfflighet och framgång. Lady Portia uppmuntrar kvinnor som är starka inom sig själva att kliva fram i vilken form eller inom vilket område de än utmärker sig. Lady Portia inspirerar kvinnor att kliva in i sin egen kraft och söka möjligheter att finna framgång och prestation inom sitt valda område och/eller väg.

Master Lady Portia inspirerar oss att vara allt vi kan vara och uppmuntrar oss att leva våra drömmar och uppfylla vårt livs syfte.

Lady Portia ger nåd och rättvisa och kan anropas för att få hjälp med juridiska frågor och åtgärder och för att få hjälp i alla juridiska frågor.

Lady Portia är Saint Germains tvillingflamma eller Archeia, och de har sin eteriska reträtt (känd som ”Cave of Light”) över bergen i norra Indien.

Lady Portia hjälper till med:

 • Att släppa karma på alla nivåer.
 • Att hitta och uppnå balans och stabilitet.
 • Att finna förlåtelse för sig själv och andra.
 • Att leva våra drömmar och uppfylla vårt livs syfte.
 • Att kliva in i sin egen kraft
 • Bistånd i alla rättsliga frågor och åtgärder

ARCHANGELS

UPPSTIGNA MÄSTARE