Ärkeängel Michael

 • Namn: Michael, Beshter, Mikall, Mikael, Mika’il, Sabbathiel, St Michael, Sabbathiel St Michael, Lord Michael.
 • Stråle: 5:e stråle, 1:a stråle
 • Färg: Blå och safir, röd och lila.
 • Fokus: Kommunikation, skydd, tro, Guds vilja, makt, Guds allmakt, fulländning.
 • Chakra: Hals och Solar Plexus.
 • Element: Eld och eter
 • Planet: Solen
 • Dag: söndag, onsdag
 • Riktning: Syd
 • Kristaller: Sugilit, sodalit, angelit, regnbågshematit och alla blå kristaller och ädelstenar.
 • Metall: Guld
 • Träd: Laurel
 • Djur: Alla katter (både vilda och tama) och alla svarta fåglar.
 • Tecken/symboler: Svärd och sköld
 • Eteriska oljor: Frankincense och Myrrh
 • Astrologi/stelekonstellation: Lejonet

Ärkeängeln Mikael är ordförande och styr över serifot 8 (Hod) i livets träd.

Ärkeängeln Mikaels namn betyder ”som är som Gud”.

Ärkeängel Mikael styr den blå strålen som är den femte strålen i spektrumet.

När ärkeängel Mikael är närvarande kan du se blixtar eller glimtar av blått eller lila ljus.

Ärkeängel Mikael är en ”skyddsängel” och är känd som ”mänsklighetens beskyddare” som håller i ”frihetens svärd”. Mikael är också känd som ”ärkeänglarnas prins” och ”trons försvarare”. Ärkeängel Mikael fungerar som världens skyddsängel eftersom han är mästare på att upprätthålla den gudomliga ordningen i alla situationer. Ärkeängel Michaels syfte är att hjälpa dig med det du behöver, när du behöver det.

Ärkeängel Mikael är söderns ärkeängel och styr över elementet eld. Ärkeängel Mikael vibrerar trons, sanningens och skyddets energier och krafter.

År 1950 kanoniserades Mikael som Sankt Mikael, polisernas skyddshelgon, genom att hjälpa dem med mod och hjältedåd.

Ärkeängel Mikael är ängeln för ökad medvetenhet på livets alla nivåer. Mikael hjälper dig att bli medveten om dina egna inre tankar och sanna känslor och uppmuntrar dig sedan att agera utifrån dem. Mikael hjälper dig att leva ditt liv i enlighet med dina egna sanningar och ger dig klarhet om hur du vill att ditt liv ska vara.

Ärkeängel Mikael erbjuder skydd, tro och sanning, empowerment, ambition, självförtroende, mod, heder, respekt, styrka och villkorslös kärlek. Att ta emot ärkeängel Michaels energier ger egenskaper som mod, uthållighet, sanningsenlighet, ståndaktighet, styrka och förmågan att ta full kontroll och ansvar för våra liv. Ärkeängel Mikael inspirerar oss att bli sökare av högre sanningar och ockult kunskap.

En av ärkeängel Michaels främsta uppgifter är att befria jorden och dess invånare från de gifter som är förknippade med rädsla. Mikael tar bort alla former av negativitet, inklusive trauma, psykiska attacker, negativa tankesätt och övertygelser, dramatik, mobbning och skrämseltaktik. Ärkeängel Mikael hjälper dig att hitta styrka, mod, tro och självförtroende för att säga dina sanningar och hjälper dig att övervinna dina rädslor och ta steget in i din egen kraft.

Ärkeängel Mikael hjälper till att avveckla och korrigera alla system som har blivit dysfunktionella, såsom statliga, militaristiska och ekonomiska system som har blivit korrupta och destruktiva (systemet), teknik och byråkrati.

Ärkeängel Mikael hjälper också till med att reparera maskiner, motorer, fordon och andra former av transportmedel och är underbar när det gäller att läka och reparera tvättmaskiner, faxmaskiner, datorer, elverktyg och andra mekaniska föremål.

Ärkeängel Mikael är hela mänsklighetens beskyddare och kan anropas för att ge dig kraft och styrka att gå framåt, ändra riktning, hitta vårt syfte, blockera pessimistiska eller negativa tankar och hjälpa dig med livsval och beslut. Mikael kan anropas för vad som helst och allting. Kalla på Michael om du känner dig utsatt för psykiska attacker eller om du känner brist på motivation, engagemang eller hängivenhet till dina övertygelser och/eller för mod, energi, riktning, mod, självkänsla, vitalitet och mod.

Ärkeängel Mikael övervakar ljusarbetarnas livssyfte och själsuppdrag då han hjälper oss att inse vårt sanna livssyfte, och hjälper ljusarbetare med andlig frigörelse, röjning av utrymmen och skydd.

Ärkeängel Mikael är väktare av andens och drömmarnas hus och är den ärkeängel som arbetar för samarbete och försoning. Det är dags för mänskligheten att lära sig att leva i fred och harmoni med varandra, att bryta ner de barriärer som har separerat nationer, politiska partier, religiösa sekter, familjer och individer på grund av åsiktsskillnader, rädsla och själviska intressen. Vi är alla medborgare på jorden oavsett vår mångfald, och i rörelsen mot denna samarbetsnivå är ärkeängel Mikael den varelse vi måste åberopa.

Ärkeängel Mikael och hans ”ljusänglar” är specialiserade på att ta bort energiimplantat, frigöra andliga fasthållanden och klippa av de band som binder oss. Ibland binder vi oss själva i känslomässiga knutar genom att hålla fast vid gamla relationer, tidigare lidande, trauma och/eller missbruk. Detta förbrukar mycket av vår energi och vi behöver släppa det för att kunna gå vidare. Känslomässigt bagage gör oss långsammare, minskar vår medvetenhet och sänker vår vibrationshastighet. Det ackumuleras under årens lopp och orsakar olöst känslomässig stress och blockeringar i vårt energisystem. Detta försvagar vårt energifält och orsakar utarmning på många nivåer.

Ärkeängel Mikael ger oss den änglakraft som hjälper oss att släppa våra rädslor och andra negativa känslomässiga tillstånd som begränsar oss och hindrar oss från att nå vår sanna potential och uppfylla vårt själsuppdrag och/eller livssyfte med målmedvetenhet.

Ärkeängel Michael hjälper oss att hålla fast vid våra sanningar utan att kompromissa med vår integritet. Han hjälper oss att upptäcka och föra fram vårt sanna jag och uppmuntrar oss att hedra och vara sanna mot den vi verkligen är.

Ärkeängel Michael hjälper till att bekämpa rädslan för att tala om dina sanningar och lugnar sinnet så att du kan tänka klarare. Mikael ger dig fred och frigörelse från världsliga bekymmer och hjälper dig att släppa negativa energier och koppla ihop dig med modet att göra positiva förändringar i ditt liv.

Ärkeängel Mikael hjälper oss att omvandla våra självuppfattningar och falska lögner och skänker också ljus så att vi kan skilja sanning från påhitt. Michael hjälper oss att söka våra egna sanningar och det som resonerar i våra hjärtan och själar. När vi är redo att gå bortom gamla begrepp och övertygelser stöder ärkeängel Mikael oss genom att klippa av de band som binder oss negativt och hindrar oss från att nå vår potential.

Ärkeängel Mikael ger dig energi och inre mod att fullfölja ett mål, en strävan eller en dröm som lockar dig. Mikael ger dig kraft och uppmuntrar dig att vara allt du kan vara i det här livet, och ger dig passion och entusiasm att ta nästa steg.

Ärkeängel Michael dirigerar och vägleder dem som känner sig fast i fråga om sin karriärväg och/eller sitt livssyfte och ställer om dem till sina passioner.

Ärkeängel Mikael hjälper till att stärka våra själar och stödjer oss i att stöta bort negativa energier. Mikael hjälper oss att upptäcka ljuset inom oss och ger oss mod när vi ställs inför svåra situationer. Ärkeängel Michael ger dig styrka och mod och hjälper dig att uppnå positiva resultat. Ärkeängel Mikael använder sitt svärd för att skära av de band som binder dig till det förflutna, och ger dig styrka och mod att gå in i det nya och bättre anpassade.

Be ärkeängel Mikael att klippa av de psykiska sladdar som binder dig till negativa föremål, situationer, människor, tankemönster och känslor. Be ärkeängel Mikael klippa av gruppers kollektiva band till negativa känslor och föreställningar om tidigare händelser eller rädslor och transmutera dem. Ärkeängel Mikael och hans skara av änglar har auktoritet att släppa och transmutera all mörk energi.

Ärkeängel Mikael uppmuntrar dig att sortera igenom allt i ditt liv och identifiera det som inte längre tjänar dig på ett positivt sätt, och ge honom sedan tillåtelse att lämna ditt liv. Tacka honom för den tjänst han erbjöd dig och låt honom sedan gå.

Ärkeängel Mikael assisterar och eskorterar jordiska andar till den andra sidan och ger även de av oss som befinner oss på jordplanet modet att gå vidare.

Ärkeängel Mikael uppmuntrar de räddhågade och omotiverade att vidta positiva åtgärder och ger tydlig vägledning om vilka nästa steg du ska ta på din livsväg. Kalla på Ärkeängel Michael om du känner dig sårbar och/eller rädd så kommer han att ingjuta mod och garantera din säkerhet på alla nivåer.

Ärkeängel Mikael hjälper till med engagemang och hängivenhet, riktning, mod, skydd, vitalitet, motivation och energi, röjning av utrymmen, självkänsla och självförtroende. Ärkeängel Mikael ger fysiskt, känslomässigt, psykiskt och andligt skydd i negativa och/eller konfrontativa situationer och omständigheter. När ärkeängel Mikael åberopas sägs han vara vid din högra sida, med sköld och svärd i beredskap. Han lägger sin djupblå kappa runt dig för att skydda dig psykiskt och fysiskt.

Ärkeängel Mikael är en krigsängel som ingjuter initiativ, vitalitet, uppfinningsrikedom och drivkraft och uppmuntrar dig att följa din väg och slutföra uppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Ärkeängel Mikael hjälper dig att utveckla inre styrka och uppmuntrar till ledaregenskaper. Han ingjuter fokus och styrka och hjälper till att rensa vägen från hinder. Han ger oss mod och styrka att gå vidare i de mörka tiderna i våra liv och ger oss hopp, tro och inspiration.

De som är nära förbundna med ärkeängeln Mikael är kraftfulla, starka och beslutsamma. De kan genomföra detta i affärer, genom att skriva och kommunicera, vara ledare eller del av polisen eller militären osv.

De som inspireras av ärkeängel Mikael är motiverade, entusiastiska, starka och beskyddande för dem som behöver hjälp. Ärkeängel Mikael kan åberopas för att skydda din egendom, för att vakta ditt hem dag och natt, och du kan be om skydd för dem du älskar, eftersom han kommer att ge dem en känsla av trygghet och mod.

De som är nära förbundna med ärkeängel Mikael är kraftfulla och starka och kan bära ”Förtroendets svärd”. De som uttrycker den här strålens gudomliga kvalitet kommer att vara entusiastiska, motiverade, beskyddande mot andra, hjälpsamma och kraftfulla. Du kan be Ärkeängel Mikael om skydd för dig själv och andra, och även för dina ägodelar som ditt hem och din bil.

Ärkeängel Mikael kan klippa av de psykiska sladdar som binder dig till föremål, situationer, omständigheter, negativa känslor och människor. Mikael kan klippa de kollektiva banden hos grupper av människor med negativa känslor och övertygelser om tidigare händelser eller rädslor och ilska, och transmutera dem. Du kan be ärkeängel Mikael att klippa de sladdar och band som binder dig till andra människor och att klippa de kollektiva sladdar som binder mänskligheten. Ärkeängel Mikael kan också åberopas för att skära av negativa tankeformer och transmutera dem.

Mikael och hans skara änglar har befogenhet att frigöra och transmutera all mörk energi.

Ärkeängel Mikael kommer när styrka behövs för att övervinna en svår eller utmanande situation, och han finns vid vår sida när vi behöver en stark närvaro och en känsla av oss själva.

Frankincense och myrra är de eteriska oljor som används för att koppla samman och kontakta ärkeängel Michael. Frankincense används för rening, mod, avskildhet, meditation, för att besegra rädslor och negativa känslor och energier. Myrra anses vara en av de mest heliga eteriska oljorna och används för rening, för att skingra skadlig och/eller negativ energi och för att släppa taget om smärta och sorg.

Liksom alla andra änglar och ärkeänglar kräver Mikael ingen formell invocation eller inbjudan. Det räcker med att be om hans närvaro och hjälp, antingen mentalt eller högt.

Ärkeängel Michaels tvillingflamma eller Archeia är Faith. Tro bekräftar din tro på dig själv så att du kan uppfylla ditt själsuppdrag och ditt livs syfte. Tro bekräftar ditt självförtroende och din tro på dig själv och uppmuntrar dig att uppfylla ditt uppdrag.

Ärkeängel Mikael och hans Archeia Faith ansvarar för utvecklingen av hals-chakrat, som är centrum för kommunikation, vilja, integritet, ärlighet och tillit. På den fysiska nivån styr hals-chakrat sköldkörteln, halsen och nacken. När strupchakrat fungerar som det ska är din ämnesomsättning balanserad och du är inställd på den högre vägledningen från ditt högre jag, och du kan lätt kommunicera med ärlighet och integritet. Utvecklingen av strupchakrat ger en anpassning till ditt högre jag och utvecklar högre psykiska och andliga gåvor.

Ärkeängel Mikael samarbetar med ärkeängel Rafael för att driva ut diskarnerade entiteter och eskortera de lägre energierna från människor och platser.

Ärkeängel Mikael samarbetar också med mästare El Moreya.

Var och en av ärkeänglarna har en särskild plats i planetens eteriska värld. Du kan be att få besöka deras tempel där de arbetar under meditation eller sömn. Ärkeängel Mikael har sin reträtt, kallad ”Temple of Faith and Protection”, i den eteriska världen ovanför de kanadensiska bergskedjorna, nära Banff och Lake Louise, Alberta, Kanada, och som sträcker sig bortom gränsen till USA.

Han tjänar mänskligheten genom att åberopa och föra in ärkeänglarna Michaels ljus till planeten.

Ärkeängel Michael hjälper till med:

 • Mod.
 • Hängivenhet och engagemang för sina övertygelser.
 • Respekt för våra sanningar
 • Riktning
 • Energi och vitalitet
 • Alla aspekter av ditt livssyfte
 • Skydd
 • Motivation
 • Rumsröjning
 • Befrielse av anden
 • Ökad självkänsla och självförtroende
 • Andlig gåva av frihet från tvivel och rädsla
 • Stärkande av tron
 • Inspiration för ledare
 • Förbättring av den offentliga förvaltningen

ARCHANGELS

UPPSTIGNA MÄSTARE