Uppstigna Mästaren Lord Maitreya

  • Även känd som: Uppstigna Mästaren Maitreya, Maitreya, Hotei, Lord Maitreya, Master Lord Maitreya, Master Lord Maitreya, Master Lord Maitreya
  • Stråle: 6:e och 2:a strålen
  • Färg:
  • Koncentrera: Kärlek, upplysning

Lord Maitreyas namn kommer från sanskrit ”maitri”, som betyder ”universell kärlek”, och han är känd som ”befriaren” och ”mästarnas mästare”. Maitreya betyder ”kärlekens herre” i öst och är känd som ”hoppets mästare” och ”älskaren”. Maitreya är känd för buddhister som förkroppsligandet av levande godhet och sägs vara en inkarnation av Krishna.

Lord Maitreya är mästare eller Chohan för den sjätte strålen av idealism, hängivenhet, upplysning och uppstigning. Lord Maitreya arbetar med energierna i den andra och sjätte strålen och övervakar numren 8, 17 och 26 samt de som är födda i augusti månad.

Mästare Maitreya sägs vara chef för ”det stora vita brödraskapet” och tjänar den gudomliga källan i rollen som ”energibärare för jorden” och ”kontrollant av solsystemet”.

Lord Maitreya skänker frihet och frihet och är en lärare, upplysare och upplyftare. Lord Maitreya är en Buddha som arbetar bakom kulisserna och opererar från de högre etern där han försöker höja medvetandenivån inom hela mänskligheten.

Maitreya hjälper till med kärlek, vänlighet, att bli älskad, att älska sig själv och andra, glädje, humor och skratt samt inre och yttre fred.

Lord Maitreya ger sina energier till dem som vill höja sin medvetandenivå och bli fullt medvetna om vem de verkligen är. Det grundläggande syftet med att vara i den nuvarande dimensionen som ”ande i form” kommer då att bli tydligare.

Mästare Lord Maitreya påverkar planetens djuptänkare, så att de genom att frigöra sig från gamla idéer och begrepp kan uttrycka kreativa idéer som tidigare varit omanifesterade på den här planeten. Lord Maitreya uppmuntrar också vetenskapsmän (som huvudsakligen är intellektuella) att balansera sitt tänkande genom att acceptera det metafysiska.

Inom den gamla Tarot är mästaren för kortet STYRKA Lord Maitreya. Mästaren för Tarotkortet STAR är också mästaren Lord Maitreya.

Lord Maitreya hjälper till med:

  • Öka medvetandet.
  • Kärlek, vänlighet, att bli älskad, att älska sig själv och andra.
  • glädje, humor och skratt
  • Fred – global och personlig (inre och yttre fred).

ARCHANGELS

UPPSTIGNA MÄSTARE